Site map Disclaimer Algemene voorwaarden Copyright © TORNAK adventures
Algemene voorwaarden kinderfeestje en workshop in Nederland TORNAK adventures behoort tot de lichte risico groep. Denk hierbij aan: - werken met levende have - betreden en gebruik van het voertuig - weersomstandigheden - terrein + route Instructies van de instructeur of aangewezen stagiaire dient u te allen tijde op te volgen. Deelname is te allen tijde op uw eigen risico. TORNAK adventures kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte ongevallen, schade, zoek raken of diefstal voortkomend uit de activiteiten. Kinderen tot 16 jaar die een activiteit of workshop volgen dienen te allen tijde begeleid te worden door een volwassene (18 jaar of ouder). De minimale toegestane leeftijd die wij hanteren is 6 jaar. Veiligheid Kar: te allen tijde dient u hoofd en ledematen binnenboord te houden van het voertuig. Kleding: U dient zorg te dragen voor oude en warme kleding. Overalls, poncho’s en veiligheidsbrillen zijn aanwezig. Mocht U geen gebruik maken van aangegeven veiligheidsmiddelen, dan is dit voor eigen risico. Nogmaals: instructies van de instructeur of aangewezen stagiaire dienen te allen tijde opvolgd te worden. TORNAK adventures heeft weersomstandigheden niet in de hand. Wij leveren U wel een beperkte beschermende kleding en er zijn mogelijkheden om te schuilen. Mocht toch kleding vuil of kapot raken, dan is TORNAK adventures niet aansprakelijk voor geleden schade. Bij extreem weer, zoals onweer en storm zijn we genoodzaakt om de activiteit te verzetten naar een andere datum, natuurlijk i.o.m. de klant. Honden De Husky is van karakter vriendelijk naar de mens toe, maar het blijft levende have met een eigen wil, daarom dient u altijd buiten de afgezette afrastering te blijven en alleen onder begeleiding van de instructeur of aangewezen stagiaire contact te maken met de honden. Betalingen Betalingen dienen uitsluitend contant op de dag van de activiteit te geschieden. Mocht U toch per bank willen betalen, dan dient het bedrag 14 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Groepen 1 persoon van de groep is hoofdverantwoordelijk. Deze persoon vult het aanmeldformulier in en draagt zorg voor de betaling. TORNAK adventures zal haar verantwoordelijkheid nemen t.a.v. goed onderhoud van de trainingskar en alle andere materialen en zal zorg dragen voor een goede verzorging van de Husky’s, tevens zullen wij de cliënt goede instructies geven. Verzekering Mocht er sprake zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van TORNAK adventures, dan zijn wij uiteraard goed verzekerd voor de eventuele schade bij Nationale Nederlanden. Eventuele schade dient op de dag van de activiteit gemeld te worden. Op alle gesloten overeenkomsten met TORNAK adventures is het Nederlands recht van toepassing.
Site map Disclaimer Algemene voorwaarden Copyright © TORNAK adventures
Algemene voorwaarden kinderfeestje en workshop in Nederland TORNAK adventures behoort tot de lichte risico groep. Denk hierbij aan: - werken met levende have - betreden en gebruik van het voertuig - weersomstandigheden - terrein + route Instructies van de instructeur of aangewezen stagiaire ten allen tijde opvolgen. Deelname is te allen tijde op uw eigen risico. TORNAK adventures kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte ongevallen, schade, zoek raken of diefstal optreden uit de activiteiten. Kinderen tot 16 jaar die een activiteit of workshop volgen dienen te allen tijde begeleid te worden door een volwassenen (18 jaar of ouder). De minimale toegestane leeftijd die wij naleven is vanaf 6 jaar. Veiligheid Kar: te allen tijde hoofd en ledematen binnenboord houden van het voertuig. Kleding: U dient zorg te dragen voor oude en warme kleding. Overalls, poncho’s en veiligheidsbrillen zijn aanwezig. Mocht U geen gebruik maken van aangegeven veiligheidsmiddelen, dan is dit voor eigen risico. Nogmaals: instructies van de instructeur of aangewezen stagiaire te allen tijde opvolgen. TORNAK adventures heeft weersomstandigheden niet in de hand. Wij leveren U wel een beperkte beschermende kleding en er zijn mogelijkheden om te schuilen. Mocht toch kleding vuil of kapot raken, dan is TORNAK adventures niet aansprakelijk voor geleden schade. Bij extreem weer, zoals onweer en storm zijn we genoodzaakt om de activiteit te verzetten naar een andere datum, natuurlijk i.o.m. de klant. Honden De Husky is van karakter vriendelijk naar de mens toe, maar het blijft levende have met een eigen wil, daarom altijd buiten de afgezettearfastering blijven en alleen onder begeleiding van de instructeur of aangewezen stagiaire contact maken met de honden. Betalingen Betalingen dienen uitsluitend contant op de dag van de activiteit te geschieden, mocht U toch per bank willen betalen, dan dient het bedrag14 dagen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan. Groepen 1 persoon van de groep is hoofdverantwoordelijk. deze persoon vult het aanmeldformulier in en draagt zorg voor de betaling. TORNAK adventures zal haar verantwoordelijkheid nemen t.a.v. goed onderhoud van de trainingskar en alle andere materialen en zal zorgdragen voor een goede verzorging van de Husky’s, tevens zullen wij de cliënt goede instructies geven. Verzekering Mocht er sprake zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van TORNAK adventures, dan zijn wij uiteraard goed verzekerd voor de eventuele schade bij Nationale Nederlanden. Eventuele schade dient op de dag van de activiteit gemeld te worden. Op alle gesloten overeenkomsten met TORNAK adventures is het Nederlands recht van toepassing.